Urząd Gminy Michałowice
22.02.2019 15:51

ZP.2712.09.2019

33
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny
Termin składania ofert upłynął: 14.02.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny” (nr sprawy: ZP.271.2.09.2019), numer ogłoszenia BZP: 510124-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 22.02.2019 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2019 15:51
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka