Urząd Gminy Michałowice
12.03.2019 10:30

ZP.271.2.11.2019

40
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 28.02.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.11.2019, numer ogłoszenia BZP: 512107-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 12.03.2019 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 10:30
Wyświetleń: 40
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka