Urząd Gminy Michałowice
19.03.2019 09:19

ZP.271.2.12.2019

36
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I
Termin składania ofert upłynął: 08.03.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I” (nr sprawy: ZP.271.2.12.2019, numer ogłoszenia BZP: 516721-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 19.03.2019 09:19
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 09:19
Wyświetleń: 36
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka