Urząd Gminy Michałowice
28.03.2019 14:08

ZP.271.2.13.2019

40
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 11.03.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa ul. Calineczki w Regułach(nr sprawy: ZP.271.2.13.2019, numer ogłoszenia BZP: 516859-N – 2019).

 

Załączniki

Data publikacji: 28.03.2019 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2019 14:08
Wyświetleń: 40
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka