Urząd Gminy Michałowice
16.04.2019 08:39

ZP.271.2.14.2019

24
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 18.03.2019 godzina: 10:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 16.04.2019 08:39
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2019 08:39
Wyświetleń: 24
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka