Urząd Gminy Michałowice
22.03.2019 12:12

ZP.271.2.15.2019

46
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach
Termin składania ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach(nr sprawy: ZP.271.2.15.2019, numer ogłoszenia BZP: 517979-N – 2019).

 

Załączniki

Data publikacji: 22.03.2019 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2019 12:12
Wyświetleń: 46
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka