Urząd Gminy Michałowice
29.04.2019 16:32

ZP.271.2.16.2019

17
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody
Termin składania ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) (Pzp) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody”  (nr sprawy: ZP.271.2.16.2019, numer ogłoszenia BZP:518420-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2019 16:32
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019 16:32
Wyświetleń: 17
Autor: Tomasz Łoziński
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński