Urząd Gminy Michałowice
22.05.2019 15:13

ZP.271.2.20.2019

44
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” – dotyczy I części zamówienia, pn. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia.

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” (nr sprawy: ZP.271.2.20.2019, numer ogłoszenia BZP: 527661-N – 2019) – dotyczy I części zamówienia, pn. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia.

 

Załączniki

Data publikacji: 22.05.2019 15:13
Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019 15:13
Wyświetleń: 44
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka