Urząd Gminy Michałowice
28.05.2019 17:37

ZP.271.2.20.2019 CZ.II

30
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II. Dotyczy CZĘŚCI II pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

CZĘŚĆ II

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 28.05.2019 17:37
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019 17:37
Wyświetleń: 30
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński