Urząd Gminy Michałowice
29.04.2019 09:52

ZP.271.2.21.2019

23
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 15.04.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie(nr sprawy: ZP.271.2.21.2019, numer ogłoszenia BZP: 531636-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2019 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019 09:53
Wyświetleń: 23
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka