Urząd Gminy Michałowice
28.03.2018 10:08

ZP.271.2.22.2018

29
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny
Termin składania ofert upłynął: 28.03.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny” (nr sprawy: ZP.271.2.22.2018), numer ogłoszenia BZP: 528716-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 28.03.2018 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2018 10:08
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka