Urząd Gminy Michałowice
10.05.2019 13:25

ZP.271.2.22.2019

31
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie
Termin składania ofert upłynął: 25.04.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej  w Pęcicach i Sokołowie” (nr sprawy: ZP.271.2.22.2019, numer ogłoszenia BZP: 532982-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 10.05.2019 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 13:25
Wyświetleń: 31
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka