Urząd Gminy Michałowice
20.05.2019 15:47

ZP.271.2.23.2019 cz. II i III

42
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin na terenie gminy Michałowice- dotyczy cz II i III pn. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin na terenie gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.23.2019, numer ogłoszenia 2019/S 071-168093) - dotyczy części II i III, pn.„Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice.” 

Załączniki

Data publikacji: 20.05.2019 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2019 11:09
Wyświetleń: 42
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka