Urząd Gminy Michałowice
29.04.2019 16:45

ZP.271.2.24.2019

20
Dozór na strefach rekreacji
Termin składania ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dozór na strefach rekreacji” (nr sprawy: ZP.271.2.24.2019, numer ogłoszenia BZP: 538409-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2019 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019 16:45
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka