Urząd Gminy Michałowice
29.04.2019 16:49

ZP.271.2.25.2019

22
Dozór na placach zabaw
Termin składania ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 13:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dozór na placach zabaw” (nr sprawy: ZP.271.2.25.2019, numer ogłoszenia BZP: 538467-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 29.04.2019 16:49
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 12:52
Wyświetleń: 22
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka