Urząd Gminy Michałowice
27.05.2019 17:00

ZP.271.2.26.2019

24
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.26.2019, numer ogłoszenia BZP: 541253-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 27.05.2019 17:00
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019 17:00
Wyświetleń: 24
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka