Urząd Gminy Michałowice
03.06.2019 16:42

ZP.271.2.27.2019

49
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 27.05.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.27.2019, numer ogłoszenia BZP: 543876-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 03.06.2019 16:42
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019 16:42
Wyświetleń: 49
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka