Urząd Gminy Michałowice
30.05.2019 10:40

ZP.271.2.29.2019

39
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.29.2019, numer ogłoszenia BZP: 546375-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 30.05.2019 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019 10:40
Wyświetleń: 39
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka