Urząd Gminy Michałowice
05.07.2019 13:07

ZP.271.2.30.2019

26
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania:
Budowa budynków socjalnych
Termin składania ofert upłynął: 07.06.2019 godzina: 10:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (Pzp) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki

Data publikacji: 05.07.2019 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 13:08
Wyświetleń: 26
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka