Urząd Gminy Michałowice
19.06.2019 14:35

ZP.271.2.31.2019

29
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 12.06.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice(nr sprawy: ZP.271.2.31.2019, numer ogłoszenia BZP: 556244-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 19.06.2019 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2019 14:35
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka