Urząd Gminy Michałowice
22.06.2018 08:51

ZP.271.2.32.2018

44
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.32.2018, numer ogłoszenia BZP: 554697-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 22.06.2018 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 08:51
Wyświetleń: 44
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka