Urząd Gminy Michałowice
28.06.2019 13:50

ZP.271.2.32.2019

26
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 18.06.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa ul. Calineczki w Regułach(nr sprawy: ZP.271.2.32.2019, numer ogłoszenia BZP: 556335-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 28.06.2019 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 13:53
Wyświetleń: 26
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka