Urząd Gminy Michałowice
25.07.2019 14:48

ZP.271.2.33.2019

31
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 25.06.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach(nr sprawy: ZP.271.2.33.2019, numer ogłoszenia BZP: 556550-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 25.07.2019 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 14:48
Wyświetleń: 31
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka