Urząd Gminy Michałowice
24.07.2019 08:52

ZP.271.2.34.2019

30
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach” (nr sprawy: ZP.271.2.34. 2019, numer ogłoszenia BZP: 567709-N – 2019).

Załączniki

Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
Data publikacji: 24.07.2019 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 10:16
Wyświetleń: 30
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka