Urząd Gminy Michałowice
09.08.2019 13:14

ZP.271.2.35.2019

26
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II
Termin składania ofert upłynął: 12.07.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II” (nr sprawy: ZP.271.2.35.2019, numer ogłoszenia BZP: 566450-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 09.08.2019 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2019 13:15
Wyświetleń: 26
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński