Urząd Gminy Michałowice
12.07.2019 14:45

ZP.271.2.36.2019

33
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 09.07.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice”  (nr sprawy: ZP.271.2.36.2019, numer ogłoszenia BZP: 567680-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 12.07.2019 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2019 14:45
Wyświetleń: 33
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka