Urząd Gminy Michałowice
10.07.2019 15:05

ZP.271.2.37.2019

21
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych
Termin składania ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych” (nr sprawy: ZP.271.2.37.2019, numer ogłoszenia BZP: 561446-N – 2019).

 

Załączniki

Data publikacji: 10.07.2019 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2019 15:05
Wyświetleń: 21
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka