Urząd Gminy Michałowice
02.07.2019 14:40

ZP.271.2.38.2019

23
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego
Termin składania ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 12:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 02.07.2019 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 14:44
Wyświetleń: 23
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka