Urząd Gminy Michałowice
09.07.2018 09:39

ZP.271.2.39.2018

20
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy
Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy” (nr sprawy: ZP.271.2.39.2018 Numer ogłoszenia BZP: 571444 -N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 09.07.2018 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 09:39
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka