Urząd Gminy Michałowice
12.08.2019 14:23

ZP.271.2.39.2019

34
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach
Termin składania ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach(nr sprawy: ZP.271.2.39.2019, numer ogłoszenia BZP: 568169-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 12.08.2019 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2019 14:23
Wyświetleń: 34
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka