Urząd Gminy Michałowice
25.07.2019 10:43

ZP.271.2.40.2019

11
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej
Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej” (nr sprawy: ZP.271.2.40.2019, numer ogłoszenia BZP: 568808-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 25.07.2019 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2019 10:43
Wyświetleń: 11
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka