Urząd Gminy Michałowice
12.08.2019 16:50

ZP.271.2.42.2019

26
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 22.07.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.42.2019, numer ogłoszenia BZP: 570516-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 12.08.2019 16:50
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2019 16:50
Wyświetleń: 26
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka