Urząd Gminy Michałowice
24.07.2018 09:32

ZP.271.2.43.2018

18
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym
Termin składania ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym” (nr sprawy: ZP.271.2.43.2018, numer ogłoszenia BZP: 575374-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 24.07.2018 09:32
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2018 09:32
Wyświetleń: 18
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka