Urząd Gminy Michałowice
14.08.2019 15:14

ZP.271.2.43.2019

38
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 26.07.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach” (nr sprawy: ZP.271.2.43.2019, numer ogłoszenia BZP: 573411-N – 2019).

 

Załączniki

Data publikacji: 14.08.2019 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2019 15:14
Wyświetleń: 38
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka