Urząd Gminy Michałowice
13.09.2019 14:05

ZP.271.2.45.2019

29
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej
Termin składania ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW  i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej” (nr sprawy: ZP.271.2.45.2019, numer ogłoszenia BZP: 585044-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 13.09.2019 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 14:05
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka