Urząd Gminy Michałowice
21.08.2019 15:03

ZP.271.2.46.2019

29
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych
Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych (nr sprawy: ZP.271.2.46.2019, numer ogłoszenia BZP: 580420-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 21.08.2019 15:04
Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2019 15:04
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka