Urząd Gminy Michałowice
13.08.2018 09:42

ZP.271.2.47.2018

38
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi” (nr sprawy: ZP.271.2.47.2018, numer ogłoszenia BZP: 580405-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 13.08.2018 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2018 09:42
Wyświetleń: 38
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka