Urząd Gminy Michałowice
14.10.2019 17:29

ZP.271.2.49.2019

124
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie gminy Michałowice"

Załączniki

Data publikacji: 14.10.2019 17:30
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 09:41
Wyświetleń: 124
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka