Urząd Gminy Michałowice
24.09.2019 15:28

ZP.271.2.50.2019

21
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania pn. „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej”
Termin składania ofert upłynął: 27.08.2019 godzina: 10:00

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Data publikacji: 24.09.2019 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2019 15:28
Wyświetleń: 21
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka