Urząd Gminy Michałowice
24.09.2019 12:37

ZP.271.2.51.2019

19
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej
Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej” (nr sprawy: ZP.271.2.51.2019, numer ogłoszenia BZP: 591366-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 24.09.2019 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2019 12:37
Wyświetleń: 19
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka