Urząd Gminy Michałowice
18.09.2019 11:57

ZP.271.2.52.2019

35
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy” (nr sprawy: ZP.271.2.52.2019, numer ogłoszenia BZP: 590736-N-2019).

Załączniki

Data publikacji: 18.09.2019 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2019 11:57
Wyświetleń: 35
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka