Urząd Gminy Michałowice
14.10.2019 14:49

ZP.271.2.53.2019

12
Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym
Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym” ( nr sprawy: ZP.271.2.53.2019), numer ogłoszenia BZP: 594320-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 14.10.2019 14:49
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2019 14:49
Wyświetleń: 12
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka