Urząd Gminy Michałowice
09.10.2019 15:32

ZP.271.2.55.2019

26
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi
Termin składania ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi (nr sprawy: ZP.271.2.55.2019, numer ogłoszenia BZP: 593992-N – 2019).

Załączniki

Data publikacji: 09.10.2019 15:32
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 15:32
Wyświetleń: 26
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka