Urząd Gminy Michałowice
10.09.2018 12:36

ZP.271.2.56.2018

39
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora
Termin składania ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora” (nr sprawy: ZP.271.2.56.2018) (nr sprawy: ZP.271.2.56.2018, numer ogłoszenia BZP: 598798-N – 2018 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 10.09.2018 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2018 12:38
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka