Urząd Gminy Michałowice
03.10.2019 14:04

ZP.271.2.56.2019

15
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych
Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 12:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych” (nr sprawy: ZP.271.2.56.2019, numer ogłoszenia BZP: 595199-N – 2019).

 

Załączniki

Data publikacji: 03.10.2019 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019 15:18
Wyświetleń: 15
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski