Urząd Gminy Michałowice
10.10.2019 10:39

ZP.271.2.57.2019

17
Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 30.09.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ulicy Jodłowej w Granicy (nr sprawy: ZP.271.2.57.2019, numer ogłoszenia BZP: 596404-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 10.10.2019 10:39
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 10:39
Wyświetleń: 17
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka