Urząd Gminy Michałowice
14.09.2018 09:49

ZP.271.2.58.2018

29
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Termin składania ofert upłynął: 27.08.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” (nr sprawy: ZP.271.2.58.2018, numer ogłoszenia BZP: 601262-N-2018).

Załączniki

Data publikacji: 14.09.2018 09:49
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2018 09:49
Wyświetleń: 29
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka