Urząd Gminy Michałowice
03.10.2019 15:32

ZP.271.2.58.2019

65
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II – dotyczy II części zamówienia, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 26.09.2019 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” (nr sprawy: ZP.271.2.58.2019, numer ogłoszenia BZP: 597023 -N – 2019) – dotyczy II części zamówienia, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi”.

Załączniki

Data publikacji: 03.10.2019 15:32
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2019 15:32
Wyświetleń: 65
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka