Urząd Gminy Michałowice
15.10.2019 10:29

ZP.271.2.59.2019

23
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
Termin składania ofert upłynął: 07.10.2019 godzina: 14:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych” (nr sprawy: ZP.271.2.59.2019, numer ogłoszenia BZP: 602335-N – 2019 ze zm.).

Załączniki

Data publikacji: 15.10.2019 10:29
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 10:29
Wyświetleń: 23
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka