Urząd Gminy Michałowice
26.09.2018 09:01

ZP.271.2.62.2018

22
Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
Termin składania ofert upłynął: 06.09.2018 godzina: 10:00

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych” (nr sprawy: ZP.271.2.62.2018, numer ogłoszenia BZP: 608936-N – 2018).

Załączniki

Data publikacji: 26.09.2018 09:01
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2018 09:01
Wyświetleń: 22
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka